neginofoghniayesh.com@gmail.com ٢٦٢٩٣٣٤٢ 021
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱۲:۰۳:۵۱ - توسط مدیر سایت

برگزاری مناقصه مطالعات بازار

با توجه به نیاز بهره گیری از مشاورین تخصصی در حوزه های مختلف به منظور ارتقاء کیفیت طراحی پروژه نگین افق نیایش و پیرو مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت،  مناقصه انتخاب مشاور تخصصی مطالعات بازار برگزار گردیده و شرکت مشاوران ایده پرداز ماد به عنوان مشاور تخصصی مطالعات بازار  انتخاب گردید .